Mr Nobody

storytime_mag_mr.nobody_700

Illustration for Storytime magazine – The poem ‘Mr Nobody’ By Elizabeth Prentiss